Szkolenie „Choroby stopy w praktyce podologa i kosmetologa”