Podochirurgia

Podochirurgia jest dziedziną podologii skupiającą się na chirurgicznym zaopatrywaniu schorzeń okolicy aparatu paznokciowego, będących poza zasięgiem możliwości leczenia zachowawczego, nieoperacyjnego. Zabiegi podochirurgiczne wymagają podania znieczulenia miejscowego w formie iniekcji, co pozwala na przeprowadzenie ich całkowicie bez bólu.

Techniki leczenia podochirurgicznego wykazują się wysoką skutecznością i w większości przypadków pozwalają na trwałe zażegnanie zadawnionych, nawet wieloletnich dolegliwości. Czas uzyskania satysfakcjonującego wyniku jest jednak najczęściej odległy, ograniczony tempem wzrostu płytki paznokciowej oraz wymaga ścisłego, wielomiesięcznego realizowania zaleceń lekarskich i podologicznych.

W zakresie możliwości leczenia podochirurgicznego znajdują się:Paznokieć wrastający – choroba polegająca na zapalnym przeroście wałów paznokciowych. Jest najczęściej rezultatem błędów pielęgnacyjnych, rzadziej urazów. W przebiegu schorzenia dochodzi do infekcji bakteryjnej tkanek miękkich otaczających płytkę paznokciową, z wytworzeniem obrzęku, zaróżowienia, tkliwości i często wysięków surowiczo-ropnych. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu ognisk infekcyjnych, zredukowaniu wydatności okołopaznokciowych tkanek miękkich i zniwelowaniu ich konfliktów z płytką paznokciową.
Retronychia – czyli wrastanie wsteczne paznokcia jest najczęściej podostrym stanem okolicy wału bliższego palucha. Choroba najczęściej jest następstwem przewlekłej traumatyzacji płytki paznokcia, zwykle w wyniku noszenia zbyt ciasnego obuwia, choć może także wystąpić w wyniku pojedynczego urazu wysokoenergetycznego. Polega na odklejeniu się płytki paznokciowej od macierzy produkującej paznokieć oraz często miejscowej infekcji. Wiąże się z powstaniem obrzęku, tkliwości i zaróżowienia wału bliższego i wymaga podochirurgicznego odbarczenia polegającego na usunięciu fragmentu płytki paznokciowej pogrążonej w tkankach miękkich okolicy macierzy. Pozwala to na utworzenie miejsca na niezaburzony wzrost nowego paznokcia.
Deformacja opuszka – jest chorobą paznokcia polegającą na wzroście zmienionej, dystroficznej, pożółkłej i pogrubiałej płytki. U podłoża schorzenia leży niewydolność łożyska paznokciowego, uniemożliwiająca zrost płytki z palcem. W konsekwencji wzrost zdeformowanej płytki prowadzi do zwiększonej urazowości, podatności na samoczynne schodzenie paznokcia. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu fragmentu paliczka kostnego, a celem jest zredukowanie uwydatnienia opuszka palucha blokującego tor wzrostu paznokcia i umożliwienie dalszej regeneracji łożyska za pomocą specjalnych preparatów.
Egzostoza podpaznokciowa – jest rodzajem łagodnych guzów chrzęstno-kostnych lokalizujących się pod płytką paznokciową. Zmiany powodują dyskomfort i często ból w trakcie noszenia obuwia krytego, jak również mogą deformować łożysko i samą płytkę paznokciową. Wśród przyczyn występowania zmian najczęściej wymienia się urazy, choć mechanizm ich powstawania nie jest bliżej poznany. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu zmiany u jej podstawy, co pozwala na trwałe pozbawienie dolegliwości.

Fibrokeratoma – łagodny guz miękkotkankowy okolicy wału bliższego paznokcia, często wywołujący ucisk na macierz, co przyczynia się do produkcji zdeformowanej płytki paznokciowej. Zmiana zwykle jest niebolesna, choć może generować uciążliwe zadzieranie się i drażnienie w trakcie konfliktu z obuwiem. Leczenie polega na chirurgicznym wypreparowaniu zmiany i usunięciu jej z marginesem tkanek miękkich. Pomimo leczenia i braku nawrotu zmiany deformacja płytki paznokciowej często jest nieodwracalna.

Więcej informacji o podochirurgii znajdą Państwo na stronie www.poradniastopy.pl