Operacje usunięcia guzów ręki

Słowo „guz” pochodzi z łaciny i oznacza „obrzęk”. We współczesnej medycynie używa się go do nazywania mas, które rosną w niekontrolowany sposób w dowolnej części ciała. Mogą być łagodne lub złośliwe. Guzy układu mięśniowo-szkieletowego są stosunkowo rzadkie – stanowią 2 na 1000 wszystkich nowotworów złośliwych. Dlatego ich leczenie powinno odbywać się w ośrodkach medycznych posiadających doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. O ile przed laty zwykle uciekano się do amputacji chorej kończyny, dziś doświadczeni chirurdzy są w stanie zachować kończynę i jej funkcje bez uszczerbku dla wyników leczenia. Nawet w przypadku najbardziej agresywnych guzów kości około 60% pacjentów może kontynuować życie bez utraty kończyny, jeśli są leczeni przez doświadczonych specjalistów odpowiednimi metodami. Wraz z ekspertami Centrum Medycznego Medicum omówimy dokładnie etapy postępowania przy diagnozowaniu i leczeniu guzów ręki i dłoni.

Guzy ręki

Większość guzów ręki i dłoni jest łagodna, a nowotwory złośliwe w tej lokalizacji są wyjątkowo rzadkie. Guzy te mogą rozwijać się ze skóry, mięśni, tłuszczu, ścięgien, naczyń, nerwów lub kości. Najczęstszymi rodzajami nowotworów są guzy zwojowe i olbrzymiokomórkowe pochewki ścięgna. Torbiele maziówkowe lub zwoje to łagodne guzy z zawartością płynu wewnątrz stawu. Guzy olbrzymiokomórkowe mają postać stałej, czasem bolesnej, wolno rosnącej masy. Mogą być niezwykle bolesne i warunkować zmianę funkcji ręki. Guzy dłoni mogą występować na skórze, np. pieprzyk lub brodawka, lub mogą występować pod skórą w tkance miękkiej, a nawet kości. Ponieważ w dłoni jest tak wiele rodzajów tkanek (skóra, ścięgna, tłuszcz, więzadła, kości itp.), może pojawić się wiele rodzajów guzów. Jednak tylko niektóre z nich są powszechnie spotykane.

Jak wykrywa się guzy kości i tkanek miękkich?

Powodem ich wykrycia są zwykle objawy takie jak ból, obrzęk czy złamanie kończyny. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu urazy i złamania nie powodują guzów kości i tkanek miękkich, chociaż często pomagają je zdiagnozować. Czynnikami ryzyka ich wystąpienia mogą być powikłania z powodu innej choroby; środki chemiczne; niektóre leki osłabiające układ odpornościowy; rany, które nie goją się przez lata lub rozległe oparzenia, a także niektóre choroby genetyczne. Jednak te czynniki ryzyka występują tylko u niewielkiej części pacjentów, a to sprawia, że w innym przypadkach nie można ustalić dokładnej przyczyny guza. Wybierając Centrum Medycznie Medicum, pacjenci otrzymują gwarancję profesjonalnego podejścia i indywidualnego leczenia. Naszą mocną stroną jest poprawne diagnozowanie oraz wdrażanie postępowania, które skutecznie zwiększa szanse szybkiego powrotu do zdrowia.

Objawy guzów ręki

Najczęstszym objawem jest pojawienie się widocznego guza na nadgarstku, dłoniach lub palcach. Wzrost guza jest zwykle powolny, a w przypadku ganglionów zmiany wielkości narośli są częste i mogą czasami zniknąć i nawracać z czasem. Większość guzów jest bezbolesna, co czasami warunkuje opóźnienie w diagnozie. Guzy zlokalizowane w sąsiedztwie nerwów mogą powodować silny ból. Dolegliwości bólowe odczuwane przez pacjentów są czasami długotrwałe i pogarszają się z upływem czasu. Guzki można zwykle wyczuć lub nawet zobaczyć gołym okiem. Powodem do ich wykrycia choroby mogą być również złamania związane z utratą masy kostnej z powodu guza, a także wykonanie obrazowania przy innej okazji.

Diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania guzów

Rozpoznanie, ustalenie stopnia zaawansowania guzów ręki i wdrożenie właściwego leczenia opiera się na serii badań obrazowych, zwykle łączących kilka z nich w celu zebrania niezbędnych informacji. W przypadku podejrzenia zmian kostnych pierwszym krokiem jest zawsze zdjęcie rentgenowskie. Większość guzów kości jest obrazowana w typowy sposób na kliszach rentgenowskich, dzięki czemu doświadczony ortopeda lub radiolog może z dużą dokładnością określić rodzaj guza za pomocą zdjęcia. Narażenie na promieniowanie w tym badaniu jest bardzo niskie. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG to inne metody obrazowania, które można zastosować w zależności od przypadku w onkologii ortopedycznej.

Ocena i diagnostyka guzów ręki

Guzy są zwykle powierzchowne i łatwe do wyczucia nawet przez pacjenta, nie rozrastają się do dużych rozmiarów. Nie powodują bólu, ale mogą powodować dysfunkcję kończyn, np. trudności w poruszaniu dłonią. Charakteryzują się powolnym wzrostem, co może wprowadzać specjalistów w błąd, dlatego uważa się, że dla każdego guzka, który nie ustąpił samoistnie, należy rozpocząć procedury diagnostyczne, np. obrazowanie, biopsję itp. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest uważane za standard, ponieważ zapewnia doskonały trójwymiarowy obraz anatomicznego rozprzestrzenienia się guza przed przystąpieniem do biopsji i planowania operacji. Ważnym krokiem w diagnostyce jest pobranie biopsji (mała próbka tkanki z wnętrza guza) do badania mikroskopowego.

Głównym celem operacji jest miejscowa kontrola guza. Każdy guz tkanek miękkich wyróżnia się typem histologicznym, gradacją, rozmiarem i określonym umiejscowieniem w obrębie złożonej anatomii ręki. Istnieją jednak powszechnie przyjęte zasady leczenia, które można dostosować do indywidualnych przypadków, po wcześniejszym omówieniu przez chirurga, radioterapeutę, chemioterapeutę i chirurga plastycznego kolejności kroków w planie leczenia. Chirurg ani żaden specjalista nie powinien podejmować działań na własną rękę bez porozumienia z innymi ekspertami – może popełnić błąd i przeoczyć korzyści dla pacjenta z odpowiedniego zaplanowania zabiegu. Dokładny wywiad i badanie fizykalne wykonane przez chirurga ręki mogą zmniejszyć szanse na rozwój guza u pacjenta. Obrazowanie diagnostyczne można wykonać, jeśli istnieje obawa o zajęcie kości lub w celu oceny tkanek miękkich. Zalecenia dotyczące leczenia oparte są na doświadczeniu chirurga ręki i preferencjach pacjenta.

Leczenie chirurgiczne guzów ręki

Zazwyczaj leczenie o najniższym odsetku nawrotów polega na chirurgicznym usunięciu guza. Usunięcie guza pozwala również lekarzowi przeanalizować go i dokładnie określić, jaki to typ. Chirurgia często daje możliwości wykonania w warunkach ambulatoryjnych i może nie wymagać znieczulenia ogólnego. Ryzyko i korzyści należy omówić z lekarzem. Większość guzów można wyleczyć chirurgicznie. Biopsję igłową lub biopsję nacinającą można rozważyć w przypadku guza litego, jeśli chirurg chce uzyskać diagnozę tkanki przed rozpoczęciem ostatecznego leczenia.

Niektórzy pacjenci mogą zdecydować się nie robić nic i po prostu żyć z nowotworem, gdy dowiadują się, że jest on prawdopodobnie łagodny. Jednak guzy na ogół powiększają się z czasem i mogą stać się bardziej uciążliwe. Pacjenci powinni rozważyć ryzyko, korzyści i konsekwencje, jeśli nie zdecydują się na operację. Chirurdzy ręki mogą udzielić informacji i porad, aby umożliwić pacjentom podjęcie najlepszej decyzji dotyczącej ich planów leczenia.
Chirurgia jest podstawą w usuwaniu łagodnych i złośliwych guzów kości i tkanek miękkich, a chemioterapia i radioterapia uzupełnia to postępowanie. Wybór odpowiedniego leczenia jest indywidualny i zależy od anatomicznej lokalizacji guza, jego stadium i wielkości, jego zachowania i odpowiedzi na wcześniejsze terapie, ogólnego stanu i oczekiwań pacjenta. Dla uzyskania optymalnych wyników wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin, a jeśli pacjentem jest dziecko – z udziałem pediatry i onkologa.