Rehabilitacja stopy

Stopa stanowi bardzo istotną część naszego ciała. Ze względu na swoją złożoną budowę, biomechanikę a przede wszystkim rolę, jaką spełnia w naszym organizmie, jest narażona na szereg urazów i przeciążeń. Leczenie chorób stopy wymaga specjalistycznego oraz indywidualnego podejścia. W Centrum Medycznym Medicum działa Poradnia Chorób Stopy, która od samego początku swojej działalności prowadzi specjalistyczną rehabilitację stopy. Pracują w niej fizjoterapeuci o wyjątkowo dużej wiedzy i doświadczeniu w tym zakresie.
Celem rehabilitacji stopy jest przede wszystkim zniesienie dolegliwości bólowych, przywrócenie prawidłowej biomechaniki i funkcji stopy, poprawa zakresu ruchu oraz czucia głębokiego.

Rehabilitacja stopy opiera się na dokładnej ocenie statycznej i dynamicznej stopy oraz analizie dysfunkcji zgłaszanych przez pacjenta. Dobrze postawiona diagnoza oraz dobór odpowiednich metod fizjoterapeutycznych pozwalają pacjentowi na pełny powrót do aktywności dnia codziennego i aktywności sportowych.
W naszej placówce stawiamy na indywidualne i kompleksowe leczenie pacjenta. Dlatego też nasi fizjoterapeuci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu fizjoterapii i ortopedii.  W pracy z pacjentem wykorzystują m.in. terapię manualną, kinezyterapię, trening funkcjonalny, igłoterapię, kinesiotaping czy też zabiegi z zakresu fizykoterapii

Nieleczone dysfunkcje w obrębie stopy często prowadzą do zaburzeń funkcjonowania innych części ciała m.in. stawu kolanowego, biodrowego, kręgosłupa, a nawet dolegliwości w obrębie stawów barkowych. Dlatego tak ważna jest odpowiednia rehabilitacja stopy i spojrzenie na problem w nieco szerszym ujęciu.

W Centrum Medycznym Medicum specjalizujemy się zarówno w rehabilitacji zachowawczej, jak i pooperacyjnej stopy. 

Rehabilitacja zachowawcza stopy

Rehabilitacja zachowawcza stopy, czyli leczenie nieoperacyjne, skupia się w pierwszej kolejności na zmniejszeniu stanu zapalnego i złagodzeniu dolegliwości bólowych. W tym celu stosuje się szeroki wachlarz technik terapii manualnej, np. terapia punktów spustowych, mobilizacja stawów, neuromobilizacje oraz fizykoterapia (jonoforeza z lekiem przeciwzapalnym, chłodzenie, pole magnetyczne, ultradźwięki).
Kolejnym etapem leczenia zachowawczego jest torowanie prawidłowych wzorców ruchowych oraz wzmacnianie mięśni, które na skutek wyłączenia z funkcji lub nadmiernego napięcia zostały osłabione. W tym celu stosuje się różne ćwiczenia, także z wykorzystaniem dodatkowych przyborów w postaci, np. taśm oporowych, poduszek sensomotorycznych, piłek rehabilitacyjnych lub BOSU. Ćwiczenia dopasowane są indywidualnie do potrzeb Pacjenta, jego stanu klinicznego oraz możliwości.
Rehabilitację kończymy, gdy pacjent odzyskuje pełną siłę, masę mięśniową oraz ruchomość. W przypadku pacjentów uprawiających sport ważnym elementem jest przygotowanie do trenowanej uprzednio dyscypliny sportowej. Już w trakcie terapii wprowadza się elementy sportu, aby przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Jako uzupełnienie terapii oraz profilaktykę nawrotu dolegliwości bólowych, w niektórych przypadkach zaleca się dobór indywidualnych wkładek ortopedycznych.
Ilość oraz intensywność spotkań rehabilitacyjnych jest dobierana indywidualnie dla każdego pacjenta, który zawsze dodatkowo otrzymuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu. 

Sukces terapii zależy od wielu czynników, ale jednym z ważniejszych jest współpraca i wzajemne zaufanie między pacjentem a fizjoterapeutą.
Im szybciej rozpoczęta rehabilitacja tym większa szansa na szybszą poprawę.

Rehabilitacja pooperacyjna stopy

Rehabilitację pooperacyjną stopy możemy podzielić na 3 etapy:

Pierwszy etap - PRZEDOPERACYJNY

Fizjoterapię rozpoczynamy przed operacją, poprzez naukę chodu w specjalnym obuwiu lub ortezie. Jeśli pacjent wymaga zaopatrzenia ortopedycznego w postaci kul konieczna jest nauka chodu o kulach po terenie płaskim oraz po schodach. Dodatkowo na tym etapie ważny jest instruktaż ćwiczeń pooperacyjnych oraz przedstawienie ogólnego postępowania pooperacyjnego. Przed operacją pacjent otrzymuje informacje, krok po kroku, jak należy postępować po zabiegu, co może, a czego nie powinien robić oraz jaki jest cel rehabilitacji. Omawiane zostają również kolejne etapy powrotu pacjenta do pełnej sprawności. W niektórych przypadkach zabiegów operacyjnych wymagana jest rehabilitacja stacjonarna, mająca na celu wzmocnienie mięśni oraz odtworzenie w jak największym stopniu biomechaniki stopy, tak by po operacji pacjent miał szansę na szybki powrót do aktywności.

Drugi etap – WCZESNY POOPERACYJNY

Fizjoterapia we wczesnym okresie pooperacyjnym ma na celu zapewnienie warunków do prawidłowego gojenia tkanek miękkich oraz tkanki kostnej. Zaleca się w tym czasie odpoczynek oraz zastosowanie profilaktyki przeciwobrzękowej i przeciwzakrzepowej, którą oprócz leczenia farmakologicznego jest również ruch. Pacjent otrzymuje na ten czas zestaw ćwiczeń mający na celu pobudzenie tzw. „pompy mięśniowej”, po to, by niwelować ryzyko powstania zakrzepu oraz zmniejszać obrzęk.

Trzeci etap – POŹNY POOPERACYJNY 

Po określonym przez lekarza czasie, zależnym od rodzaju operacji, należy rozpocząć właściwą rehabilitację pooperacyjną. Trwa ona do momentu powrotu pacjenta do normalnej aktywności.

Zadaniem fizjoterapii pooperacyjnej jest m.in.:

  • likwidacja obrzęku pooperacyjnego
  • reedukacja chodu (nauka prawidłowej mechaniki chodu)
  • mobilizacja blizny pooperacyjnej
  • mobilizacja i zwiększenie zakresu ruchomości operowanego stawu
  • mobilizacja pozostałych stawów stopy
  • odbudowa siły mięśniowej
  • trening propriocepcji
  • trening dynamiczny


Przez cały okres rekonwalescencji, fizjoterapia dostosowana jest do aktualnego stanu pacjenta. Ilość i intensywność ćwiczeń zależy od możliwości pacjenta oraz jego potrzeb.

Najczęstsze schorzenia stopy rehabilitowane w Centrum Medycznym Medicum to: