USG bioderek dziecięcych

Badanie USG stawów biodrowych niemowląt, nazywane też USG bioderek, to jedno z pierwszych badań po urodzeniu dziecka. Wykonywane jest w okolicach 5-6 tygodnia życia. W niektórych przypadkach wymaga powtórzenia w okolicach 12. tygodnia życia niemowlęcia, a czasem również później. Jego celem jest nadzorowanie prawidłowego rozwoju stawów biodrowych celem wczesnego wykrycia i podjęcia ewentualnego leczenia tzw. dysplazji stawów biodrowych.

Jest to badanie wykorzystujące fale dźwiękowe w celu uzyskania obrazów biodra. Fale są wysyłane do okolic biodra, a zarejestrowane obrazy zapisywane są na komputerze. Zdjęcia obrazują wewnętrzne struktury biodra, w tym głowę kości udowej oraz panewkę. Oceny dokonuje się wg tzw. skali Grafa.

USG bioderek jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym i bezinwazyjnym. Nie wymaga ono specjalnego przygotowania. W trakcie badania dziecko układane jest na plecach lub na boku, na specjalnym stole. W okolicach biodra dziecka stosowany jest żel, ułatwiający przechodzenie fal dźwiękowych.

Na podstawie USG możliwa jest ocena rozwoju stawów biodrowych oraz diagnostyka nieprawidłowości, które należy leczyć, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza.