Kongres naukowy EFORT | Centrum Medyczne Medicum Warszawa