Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Kongres naukowy EFORT

W dniach 28-30.10.2020 odbył się międzynarodowy kongres naukowy EFORT, będący jednym z najważniejszych wydarzeń z zakresu ortopedii i traumatologi narządu ruchu. Kongres ten odbywa się corocznie i prezentowane są na nim prace badawcze z całego świata. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 2500 prac, z czego ponad 800 zakwalifikowano do prezentacji. Z Polski przyjęto 6 prac, w tym także pracę przygotowaną przez dr Macieja Uchowicza i współpracowników. Autorzy przeprowadzili analizę przydatności i bezpieczeństwa stosowania nowego urządzenia służącego oszczędzaniu krwi w trakcie zabiegu endoprotezoplastyki stawów.

Ze względu na pandemię, Kongres z pierwotnej formy spotkania planowanego w maju 2020 w Mediolanie, został przeniesiony do strefy on-line.

Kongres naukowy EFORT