Dr Robert Jopowicz rozmawia o problemach stawów w Polskim Radiu