Doktorzy Paweł Kołodziejski i Krzysztof Bryłka na 9. Kongresie Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)