Doktorzy Bryłka i Kołodziejski na V Międzynarodowym Kongresie Miniinwazyjnej Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego