Doktorzy Bryłka i Kołodziejski na First Foot and Ankle International Congress