Podochirurgia. Kiedy jest konieczna współpraca podologa z chirurgiem? | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Podochirurgia. Kiedy jest konieczna współpraca podologa z chirurgiem?