Dr hab. n. med. Bartosz Migda | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku lekarskim. W trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2011 młodszy asystent, a od 2017 asystent Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2012 konsultant Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, prowadzi zajęcia praktyczne z lekarzami różnych specjalności, z ultrasonografii różnych obszarów układowych m.in. narządów położonych powierzchownie i jamy brzusznej.

Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W 2017 roku uzyskał stopień dr n.med. za pracę z zakresu ultrasonografii.

Autor i współautor licznych publikacji, wystąpień i plakatów na konferencjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

ZABIEGI