Dr Anna Piórkowska-Jarota | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; w 2003 roku ukończyła I Wydział Lekarski. Pracownik II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii od 2005 roku. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty neurologa.
Specjalizuje się w wykonywaniu badań USG tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych (15 lat doświadczenia). Posiada certyfikaty Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), PTU i ESNCH z tego zakresu. Odbyła staż z zakresu neurosonologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Mannheim, Niemcy.

Zainteresowania kliniczne:

 • neurosonologia,
 • choroby naczyniowe OUN,
 • padaczka,
 • bóle głowy,
 • stwardnienie rozsiane.

Leczone choroby:

 • choroby naczyniowe OUN,
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • bóle kręgosłupa,
 • padaczka,
 • neuropatie,
 • zaburzenia pamięci,
 • diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych, kręgowych i wewnątrzczaszkowych (zwężenia tętnic, rozwarstwienia, ocena tętnic szyjnych po zabiegach operacyjnych i wewnątrznaczyniowych) oraz tętnic skroniowych (w zapaleniu tętnicy skroniowej).

ZABIEGI