EXOGEN – ultradźwiękowy system wspomagający leczenie złamań

EXOGEN to urządzenie terapeutyczne, które dzięki emisji ultradźwięków znalazło zastosowanie w celu skrócenia okresu leczenia i rekonwalescencji pacjenta podczas:

 • gojenia świeżych złamań
 • leczenia braku zrostu kostnego (staw rzekomy)
 • zrostu opóźnionego
Może być stosowane również w przypadku leczenia złamań zmęczeniowych, po zabiegu osteotomii, w artrodezach, po zabiegach z zastosowaniem przeszczepów kostnych oraz we wszelkiego typu złamaniach (np. złamanie kości strzałkowej, złamanie kostek, złamanie kości śródstopia itp.).

Terapia EXOGEN jest szczególnie zalecana w przypadkach, gdy procesy gojenia mogą być spowolnione (zrost opóźniony) oraz wspiera proces zrostu kostnego u palaczy, osób z cukrzycą, osób starszych, otyłych, chorujących na osteoporozę, stosujących leki mające wpływ na gojenie się złamań.

EXOGEN – jak to działa?

Emitowane, pulsacyjne fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu przenikają przez skórę i tkanki miękkie docierając do miejsca złamania. Stymulują tym samym procesy właściwe dla zrostu kostnego. Dzięki temu, w sposób nieinwazyjny skraca się proces leczenia pacjenta.

Udowodniona skuteczność terapii
Wśród przebadanych pacjentów zastosowanie systemu EXOGEN skróciło leczenie świeżych złamań o 38%. Wśród pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, takimi jak palenie lub cukrzyca czas ten został skrócony nawet do 50%. W przypadku leczenia braku zrostu skuteczność zastosowania terapii wyniosła 86%, pozwalając uniknąć zabiegu operacyjnego.

Terapia EXOGEN krok po kroku

Przygotowanie do terapii EXOGEN:

 • Terapia systemem ultradźwiękowym może być bezpiecznie i bez problemu stosowana w przypadkach obecności wszelkich metalowych zespoleń, takich jak gwoździe, druty czy płytki
 • Jeżeli do leczenia złamania zastosowano opatrunek gipsowy konieczne jest wycięcie niewielkiego otworu, który zapewni głowicy urządzenia kontakt ze skórą
 • Dla skuteczności zabiegu konieczne jest, by głowica urządzenia znajdowała się dokładnie nad miejscem złamania
 • Dla ułatwienia lekarz wyznacza pacjentowi miejsce na skórze, w którym będzie przykładał głowicę urządzenia.


Jak wygląda zabieg?
Każdorazowo zastosowanie systemu EXOGEN jest ustalane przez lekarza prowadzącego. W zależności od miejsca i rodzaju złamania, a także ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zostaje ustalony odpowiedni czas trwania terapii. Pojedynczy zabieg trwa zaledwie 20 minut, a urządzenie samo odlicza czas. Zabieg wykonuje się codziennie w odstępach 24 godzinnych.

Czy zabieg jest bezbolesny i bezpieczny?
Zabieg systemem EXOGEN jest całkowicie bezbolesny, a pacjent nie czuje jego działania. To, jak działa EXOGEN przedstawia poniższy film.

Czy są przeciwwskazania do zastosowania terapii ultradźwiękowej?

Żadne przeciwwskazania do stosowania terapii urządzeniem EXOGEN nie są znane. Ponieważ jednak w przypadku pewnych grup pacjentów nie zostało potwierdzone jego bezpieczeństwo i skuteczność, nie stosuje się terapii EXOGEN u osób o niedojrzałym układzie kostnym (dzieci i młodzież), kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, pacjentów z chorobą nowotworową, niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepnięcia krwi. Terapii urządzeniem EXOGEN nie stosuje się również na okolice kręgów oraz czaszki.
W Centrum Medycznym MEDICUM jest możliwość wypożyczenia urządzenia na czas terapii. Sposób obsługi urządzenia jest objaśniany pacjentowi podczas pierwszej wizyty lekarskiej tak, by bez problemu mógł prowadzić terapię samodzielnie w domu.

Pacjent nie musi kupować urządzenia EXOGEN, płaci tylko za liczbę wykorzystanych zabiegów. Po zakończonej terapii zwraca urządzenie do kliniki.

Szczegółowa lista wskazań do zastosowania urządzenia EXOGEN:

 • złamanie kości udowej
 • złamanie kości piszczelowej
 • złamanie kości strzałkowej
 • złamanie kostek podudzia
 • złamanie kości skokowej
 • złamanie kości piętowej
 • złamanie kości stępu (kości sześciennej, kości łódkowatej, kości klinowatych)
 • złamanie kości śródstopia
 • złamania zmęczeniowe kości śródstopia
 • złamania zmęczeniowe innych kości
 • złamanie palców stóp
 • złamanie obojczyka
 • złamanie kości ramiennej
 • złamanie kości łokciowej
 • złamanie kości promieniowej
 • złamanie kości łódeczkowatej
 • złamanie kości nadgarstka
 • złamanie kości śródręcza
 • złamanie palców rąk
 • stan po operacyjnym zespoleniu złamań kości
 • osteotomia I kości śródstopia (operacja haluksa)
 • osteotomia kości piszczelowej
 • artrodezy (usztywnienia stawów)
 • stawy rzekome
 • zrost opóźniony