Dr n.med. Piotr Wojdasiewicz | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Specjalista Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozpoczął w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w ramach Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji stanowiącego bazę kliniczną dla Katedry Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia doktoranckie ukończył w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.

Kontynuował szkolenie specjalizacyjne w ramach Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii oraz Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zespole lekarskim kierowanym przez Prof. Roberta Gasika.

W ramach praktyki klinicznej zajmuje się:

  • kompleksową kwalifikacją do leczenia operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami kręgosłupa,
  • pełnym zakresem konsultacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w tym chorób kręgosłupa i reumatycznych,
  • diagnostyką ultrasonograficzną (USG) narządu ruchu,
  • iniekcjami dostawowymi z zastosowaniem kwasu hialuronowego, osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz innych leków.

Obecnie Adiunkt w Klinice Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Autor i współautor szeregu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym dotyczących roli zjawisk immunologicznych w chorobach zapalnych stawów i kręgosłupa. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych: „Journal of Orthopaedic Research” (JOR) oraz „European Journal of Inflammation” (EJI).

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) i EuroSpine (Spine Society of Europe).

ZABIEGI