Dr Paweł Kołodziejski i dr Krzysztof Bryłka wykładowcami na konferencji w Krakowie