Dr n. med. Magdalena Chmielewska | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Dr n. med. Magdalena Chmielewska specjalizuje się w chorobach wewnętrznych oraz transplantologii klinicznej. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny chorób wewnętrznych odbywała w kilku jednostkach uniwersyteckich oraz w Wojskowym Instytucie Medycznym. Autorka kilkunastu publikacji, doniesień zjazdowych i rozdziałów w monografii, które zostały wyróżnione nagrodą II stopnia Rektora WUM.

Obecnie starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hepatologii ERN (European Reference Network, Rare-Liver), w jednostce z europejską akredytacją w diagnostyce i leczeniu rzadkich chorób wątroby. Odbywa szkolenie specjalizacyjne z transplantologii klinicznej.

Zakres i diagnostyka leczenia:

 • marskość wątroby,
 • nowotwory dróg żółciowych,
 • ostre zapalenie wątroby,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C,
 • kamica żółciowa,
 • konsultacja hepatologiczna,
 • choroby dróg żółciowych,
 • PBC, PSC, AIH.

Wykształcenie:

 • II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Studium Doktoranckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Studium Doktoranckie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

ZABIEGI