dr Maciej Uchowicz na kursie doskonalącym w Basingstoke