dr Artur Pisarski i dr Robert Jopowicz podnoszą swoje kwalifikacje