Dr n.med. Adrian Brychcy | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Specjalista ortopeda, traumatolog. Szczególnie zainteresowany chirurgią stopy i stawu skokowego, leczeniem zaburzeń zrostu, trudno gojących się ran oraz postępowaniem w urazach w obrębie narządu ruchu. Od początku swojej kariery związany z Kliniką Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Uczestnik wielu zagranicznych szkoleń, sympozjów i konferencji z zakresu chirurgii stopy oraz leczenia zaburzeń zrostu kostnego. Autor i współautor publikacji w literaturze specjalistycznej.

Członek:

  • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  • Europejskiego Towarzystwa Infekcji Kości i Stawów (EBJIS)

Doktor Brychcy ma doświadczenie chirurgiczne w leczeniu:

  • zmian okolicy płytki paznokciowej (plastyki wałów, resekcje egzostozy podpaznokciowej)
  • schorzeń przodostopia
  • urazów narządu ruchu, stanach pourazowych
  • zaburzeń zrostu kości (stawu rzekome)
  • zaburzeń gojenia skóry i tkanek miękkich
  • infekcji kości i otaczających tkanek miękkich

ZABIEGI