Doktor Krzysztof Bryłka w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego