Opis stanowiska pracy:

 • wdrażanie, wykonywanie oraz nadzór nad podstawowymi testami kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych,
 • nadzór nad testami specjalistycznymi urządzeń radiologicznych,
 • uczestnictwo w przeglądach serwisowych urządzeń radiologicznych,
 • wdrażanie oraz prowadzenie dozymetrii klinicznej,
 • wdrażanie oraz prowadzenie analizy sygnałów biomedycznych,
 • wykonywanie zadań fizyka medycznego w zakresie działań naukowych/klinicznych Centrum,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie fizyki medycznej dla lekarzy klinicystów, techników elektroradiologii, pracowników działu informatyki oraz techniczno gospodarczego,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań

 • Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata:

 • ukończona specjalizacja z fizyki medycznej (lub w trakcie specjalizacji),
 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie:
 • - medycyny nuklearnej (PET/CT, SPECT/CT, mierniki aktywności bezwzględnej),
  - rentgenodiagnostyki klasycznej i zabiegowej,
  - tomografii komputerowej,
  - rezonansu magnetycznego,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy z uwzględnieniem wykonywania czynności od godziny 6:00 oraz w godzinach popołudniowych (w zależności od potrzeb i organizacji CM Medicum),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • udokumentowane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r.),w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych ,polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa,dnia 20 września 2021 r. Poz.1725)

  Oferujemy:

 • pracę w wymiarze: pełen etat lub inną formę - do uzgodnienia,
 • stabilne warunki pracy,
 • terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • praca w profesjonalnym zespole dbającym o dobrą atmosferę

 • Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV na adres e-mail: rekrutacja@poradniastopy.pl