Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Zespół cieśni nadgarstka

Treści dostępne w ramach bloga CM Medicum mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

Zespół cieśni nadgarstka to jedna z często występujących i najlepiej poznanych neuropatii nerwu obwodowego. Składa się na nią szereg różnych objawów, które spowodowane są uciskiem nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Objawy, które pozwalają na stwierdzenie tej dolegliwości to przede wszystkim drętwienie i mrowienie, a także ból w obrębie kciuka, palca wskazującego i środkowego. Uporczywy ból może przeszkadzać w nocy lub podczas wykonywania pracy przy komputerze.

Nadmierny wysiłek sprzyja zespołowi cieśni nadgarstka

Nadmierna eksploatacja ręki niestety nie sprzyja jej sprawności, bowiem pojawiają się liczne mikrourazy, które mogą być przyczyną stanu zapalnego i obrzęków. W rezultacie zmniejszeniu ulega przestrzeń w kanale nadgarstka, przez co nerw uciskany jest mocniej. Pojawiający się ból może promieniować do łokcia lub nawet ramienia. Do powstawania tego schorzenia w głównej mierze przyczynia się prowadzony tryb pracy. W przypadku pracy siedzącej ręka przez wiele godzin znajduje się w nienaturalnej pozycji i narażona jest na wykonywanie powtarzalnych ruchów. Największą grupę ryzyka stanowią więc osoby, które codziennie pracują przy komputerze. Przyczyną powstawania zespołu cieśni nadgarstka, są również bardzo często źle wygojone złamania okolicy nadgarstka, wcześniejsze zwichnięcia, zaburzenia hormonalne, reumatoidalne zapalenie stawów, jak również cukrzyca. Po pojawieniu się pierwszych objawów warto zgłosić się po fachową pomoc do specjalisty. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować koniecznością poddania się operacji lub długotrwałą rehabilitacją.

Leczenie zespołu cieśni nadgarstka

Do metod leczenia zespołu cieśni nadgarstka zalicza się leczenie farmakologiczne, głównie za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zaopatrzenie ortopedyczne lub fizjoterapię. Stosowane jest również leczenie operacyjne, polecane szczególnie osobom, u których inne metody nie przyniosły zadowalających rezultatów. Procedura operacyjna polega na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka. Odbywa się to po uprzednim wykonaniu cięcia skórnego (metoda klasyczna) lub zastosowaniu chirurgii endoskopowej. Zabieg operacyjny może zostać przeprowadzony w ramach jednego dnia. Pacjent już po upływie 2-3 godzin od jego wykonania może wrócić do domu. Właściwie przeprowadzony zabieg operacyjny stanowi gwarancję usunięcia wszystkich objawów ucisku nerwu. W rezultacie pacjent zostaje uwolniony od wszystkich dokuczliwych dolegliwości.

Odpoczynek pomocny na zespół cieśni nadgarstka

Dobrym sposobem na niwelowanie dolegliwości związanych z zespołem cieśni nadgarstka jest również zadbanie o odpowiednią ilość odpoczynku. Jeśli stan jest dość poważny, zalecane jest nawet całkowite nieużywanie chorej ręki nawet przez okres kilku tygodni. Oczywiście dla dużej grupy osób tego typu rozwiązanie może być dokuczliwe z uwagi na pewne ograniczenia, przede wszystkim w życiu zawodowym. Zawsze warto jednak skonsultować swój przypadek z lekarzem specjalistą, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego procesu leczenia.