Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

PrEp

Treści dostępne w ramach bloga CM Medicum mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

PrEP, czyli profilaktyka przedekspozycyjna polega na przyjmowaniu leków, dzięki którym można uchronić się przed zakażeniem wirusem HIV. Przyjmowanie leków musi odbywać się jeszcze zanim dojdzie do narażenia osoby na zarażenie wirusem oraz przez pewien czas po ekspozycji. Dzięki stosowaniu odpowiednich leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi, można obniżyć ryzyko zakażenia nawet o 99%. Oznacza to, że PrEP stanowi niezwykle skuteczną profilaktykę zakażenia HIV.

PrEP sposobem na problemy związane z wirusem HIV

Największą grupę osób potencjalnie zagrożonych zakażeniem wirusem HIV stanowią osoby mające ryzykowne kontakty seksualne. Dotyczy to zarówno zbliżeń pomiędzy mężczyznami, jak i kontaktów heteroseksualnych. HIV może pojawić się również w wyniku dożylnego używania narkotyków lub w wyniku kontaktów seksualnych pod wpływem takich substancji jak mefedron lub metamfetamina. PrEP to skuteczna metoda, jeśli można przyjąć, że w momencie narażenia na powstanie zakażenia lek zdążył się już wysycić w organizmie oraz był prawidłowo stosowany. Niestety tematy dotyczące HIV oraz AIDS, w dalszym ciągu bardzo często stanowią temat tabu. Wiele osób nie wie, w jaki sposób należy prawidłowo zabezpieczać się przed zakażeniem. Brak odpowiedniego poziomu wiedzy na temat tego, w jaki sposób oraz gdzie można wykonać odpowiednie testy, prowadzi w rezultacie do zwiększenia ilości zachorowań. W przypadku osób chorujących na różnego rodzaju zakażenia przenoszone drogą płciową, takie jak rzeżączka lub kiła, ryzyko zakażenia znacząco rośnie. Odpowiednia profilaktyka stanowi niezwykle ważny element.

Stosowanie PrEP

PrEP polega na przyjmowaniu tabletki, która zawiera dwa leki przeciw HIV. W badaniach klinicznych wykazana została skuteczność tenofowiru i emtrycytabiny, które połączone zostały ze sobą w postaci jednej tabletki. Zadaniem leku jest przede wszystkim blokowanie ważnych etapów w cyklu rozmnażania się wirusa i utrudnianie zakażenia. Jeśli przyjmowane są zgodnie z założeniami lekarza, wówczas bardzo skutecznie zapobiegają wniknięciu wirusa do organizmu. W przypadku braku odpowiedniej regularności nie można uzyskać właściwego stężenia leku w organizmie, co w rezultacie może nie zapobiec zakażeniu wirusem HIV.

PrEP w profilaktyce wirusa HIV

Stosowanie właściwej profilaktyki może znacząco przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem HIV. Przed rozpoczęciem PrEP konieczna jest wizyta lekarska i przeprowadzenie badań ogólnych, a także badań krwi. Jeśli nie ma medycznych przeciwwskazań, można rozpocząć całą procedurę. Całość wiąże się również z odbywaniem cyklicznych wizyt kontrolnych. Podczas stosowania PrEP nie należy jednak rezygnować z używania prezerwatyw. Leki przyjmowanie w PrEP nie chronią przed innymi zakażeniami, które są przenoszone drogą płciową. Najlepsze rezultaty można zatem osiągnąć stosując jednocześnie PrEP i używając prezerwatyw. Odpowiednia profilaktyka jest niezwykle ważna, gdyż konsekwencje związane z zakażeniem wirusem HIV, mogą stanowić poważne zagrożenie dla każdej osoby, którą spotka to doświadczenie.