Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Artroskopia kolana

Treści dostępne w ramach bloga CM Medicum mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

Dysfunkcje stawu kolanowego pojawiają się stosunkowo często i mogą być wynikiem przeciążeń u osób aktywnych fizycznie, urazów i niestabilności. Wszelkie nieprawidłowości występujące w obrębie stawu kolanowego są wskazaniem do przeprowadzenia artroskopii kolana. Jest to małoinwazyjna metoda diagnostyczno-terapeutyczna, pozwalająca na przeprowadzenie oceny struktur wewnątrzstawowych i jednoczesnej ich naprawy. Co istotne, odbywa się to bez konieczności dłuższej rekonwalescencji.

Co umożliwia artroskopia kolana?

Dzięki przeprowadzeniu artroskopii kolana, lekarz uzyskuje możliwość dokładnego przyjrzenia się choremu stawowi od środka. Dodatkowo osoba przeprowadzająca zabieg, może zajrzeć nawet w najbardziej ciasne miejsca w stawie, bez konieczności jego chirurgicznego otwierania. W trakcie przeprowadzania artroskopii kolana, wykonywane jest kilka niewielkich nacięć, przez które następnie wprowadza się mikrokamerkę oraz narzędzia. Dużą zaletę tego zabiegu stanowi fakt, iż pobyt chorego w szpitalu jest krótszy, a także zmniejszony zostaje odsetek powikłań pozabiegowych.

Kiedy należy przeprowadzić artroskopię kolana?

Zabieg wykonywany jest najczęściej u osób po przebytym urazie stawu lub też jego przeciążeniu. Zwykle następstwem powstania tego typu urazów jest aktywność fizyczna, uprawianie takich dyscyplin, jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka lub narciarstwo.

Wskazaniem do artroskopii kolana mogą być również;

  • niestabilności stawu kolnowego,
  • uszkodzenia łąkotek i chrząstki stawowej
  • złamania śródstawowe,
  • zmiany zwyrodnieniowe,
  • reumatoidalne zapalenie stawów.

Kwalifikacja pacjenta do przeprowadzenia zabiegu każdorazowo poprzedzona jest dokładnym zapoznaniem się przez lekarza z całą dokumentacją medyczną. Diagnostyka obejmuje również szczegółowy wywiad i ocenę zgłaszanych dolegliwości. Pomocne może być również wykonanie badania USG lub rezonansu magnetycznego stawu kolanowego.

Przebieg zabiegu artroskopii kolana

Artroskopia kolana najczęściej nie jest długim zabiegiem. Przeważnie zostaje wykonana w znieczuleniu podpajęczynówkowym, lecz może być również przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym. Wprowadzenie kamery oraz narzędzi przez wykonane nacięcia pozwala na dokonanie oceny struktur wewnątrzstawowych i rozległości ewentualnych uszkodzeń. Najczęściej wykonywane są zabiegi, które obejmują łąkotki, błonę maziową, a także zabiegi lecznicze w obrębie więzadeł i chrząstki stawowej. Zabieg wykonywany w taki sposób jest zdecydowanie mniej inwazyjny od operacji polegającej na otwarciu stawu. Sam pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj od jednego do trzech dni, natomiast całość leczenia zależnie od wykonanych procedur, najczęściej od trzech do sześciu tygodni. Leczenie może wydłużyć się do sześciu miesięcy w takich przypadkach jak rekonstrukcja więzadeł krzyżowych lub naprawa chrząstki. Pacjent w niektórych przypadkach powinien również przez okres kilku tygodni odciążać operowaną nogę. Polega to zazwyczaj na poruszaniu się przy pomocy kul. Dodatkowo warto unikać również forsownego wysiłku, co nie oznacza jednak całkowitego zaniechania aktywności. Ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich pozwoli na uniknięcie pojawienia się powikłań pooperacyjnych.