Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

USG bioderek dziecięcych

Treści dostępne w ramach bloga CM Medicum mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

Badanie USG preluksacyjne znane jest także jako USG bioderek dziecięcych. Jest ono wykonywane przede wszystkim u noworodków i niemowlaków. Niewątpliwie badanie to jest bezbolesne i nieinwazyjne dla każdego pacjenta. Pozwala ocenić rozwój stawów biodrowych u małego pacjenta. To niezwykle istotne w przypadku podejrzenia dysplazji stawów biodrowych lub innych wad w obrębie tego stawu, jak i oceny rozwoju stawów biodrowych.

Najważniejsze informacje o USG bioderek dziecięcych

USG bioderek dziecięcych należy wykonać u każdego noworodka, jak i niemowlaka. Pozwala ocenić ono rozwój stawów biodrowych u pacjenta oraz wykluczyć ewentualne wady. Niewątpliwym plusem tego badania jest możliwość oceny bioderek dziecięcych w czasie rzeczywistym tzn na bieżąco podczas wykonywania badania.. Uzupełnieniem USG bioderek dziecięcych jest wywiad lekarski oraz badanie fizykalne pacjenta, które wykonywane jest zawsze na początku wizyty lekarskiej.

Należy podkreślić, że jak każde każde badanie ultrasonograficzne jest ono bezbolesne i nieinwazyjne. W tym przypadku nie wymaga się także specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. W trakcie badania nie jest emitowane żadne szkodliwe promieniowanie. Do przeprowadzenia procedury mały pacjent musi być rozebrany, o czym poinformuje lekarz opiekunów dziecka w trakcie wizyty. Zazwyczaj badanie bioderek dziecięcych wykonywane jest 2 lub 3 razy w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Pierwsze badanie ma miejsce między 6. a 12. tygodniem życia, kolejne zazwyczaj wykonuje się przed końcem 3. miesiąca życia. Kolejne badanie ultrasonograficzne bioderek dziecięcych czasem wykonywane jest w momencie, gdy dziecko zacznie już samodzielnie chodzić. Są to oczywiście orientacyjne terminy wizyt, które zawsze precyzyjnie określa lekarz na podstawie dotychczasowych badań – zazwyczaj w trakcie pierwszej wizyty.

Dlaczego USG bioderek dziecięcych jest tak ważne?

Jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu ruchu jest dysplazja stawów biodrowych, którą można wykluczyć wykonując właśnie USG bioderek dziecięcych. Jest to bardzo poważna wada, która może zaburzyć późniejszy rozwój ruchowy dziecka i doprowadzić do powstania dalszych konsekwencji. Dlatego bardzo ważne jest wykonanie pierwszego badania ultrasonograficznego już między 6. a 12. tygodniem życia. Warto podkreślić, że wcześnie wykryta wada jest zazwyczaj uleczalna.

Choć jednoznaczna przyczyna dysplazji stawów biodrowych nie jest poznana uważa się, że ma podłoże genetyczne. Dlatego pod szczególną kontrolą są rodziny, gdzie ten problem już wystąpił. Wada ta znacznie częściej wykrywana jest u dziewczynek niż u chłopców. Czynniki ryzyka dysplazji stawów biodrowych to także: ciąża mnoga, pierwszy poród, położenie miednicowe dziecka w czasie porodu oraz duża masa urodzeniowa dziecka. Warto podkreślić, że stawy biodrowe osiągają stabilność i dojrzałość dopiero około pierwszego roku życia. Dysfunkcje w obrębie stawów biodrowych pojawiają się szacunkowo u około 4 noworodków na 100 urodzeń. Dlatego już dziś skorzystaj z usług sprawdzonej placówki, w której zostanie wykonane USG bioderek dziecięcych!