Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Pulmonolog

Pulmonologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Pulmonolog, zwany inaczej pneumologiem, jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych (interny) lub pulmonologii. W ramach diagnozy schorzeń układu oddechowego, zajmuje się rozpoznawaniem choroby i zlecaniem odpowiednich kuracji leczniczych. Przekazuje również zalecenia dotyczące prawidłowej profilaktyki chorób układu oddechowego.

pediatria

Pulmonologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Pulmonolog, zwany inaczej pneumologiem, jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych (interny) lub pulmonologii. W ramach diagnozy schorzeń układu oddechowego, zajmuje się rozpoznawaniem choroby i zlecaniem odpowiednich kuracji leczniczych. Przekazuje również zalecenia dotyczące prawidłowej profilaktyki chorób układu oddechowego.

Wskazania wizyty u pulmonologa:

 • zaburzenia oddychania;
 • szybkie męczenie się, nawet przy niewielkim wysiłku;
 • świszczący oddech, duszności, przewlekły kaszel, ból i wrażenie ucisku w klatce piersiowej;
 • krwioplucie;
 • nawracające schorzenia dróg oddechowych;
 • urazy płuc powstałe w wyniku obrażeń klatki piersiowej;
 • pojawienie się płynu w jamie opłucnej;
 • podejrzenia choroby zawodowej płuc;
 • do pulmonologa powinny udać się również osoby palące oraz przebywające w otoczeniu palaczy.

Na podstawie zebranego wywiadu lekarskiego, pulmonolog może skierować pacjenta na badania, m.in.:

 • spirometrię;
 • testy skórne;
 • testy wziewne prowokacyjne;
 • bronchoskopię;
 • badanie surowicy krwi w kierunku pomiaru poziomu przeciwciał swoistych.

Przebieg leczenia pulmonologicznego uzależniony jest od indywidualnej diagnozy postawionej na podstawie analizy wyników badań. Specjalista może m.in.: wydać skierowanie na zabieg chirurgiczny; wykonać zabieg odbarczający; usunąć ciała obce z płuc, oskrzeli czy tchawicy; skierować pacjenta do sanatorium.

Pulmonolog zajmuje się leczeniem m.in.:

 • astmy oskrzelowej;
 • odmy opłucnowej;
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuv (POChP);
 • zapalenia i rozstrzelenia oskrzeli;
 • zapalenia płuc;
 • pylicy płuc;
 • mukowiscydozy;
 • gruźlicy;
 • raka płuc;
 • sarkoidozy.

Nasi Specjaliści z dziedziny pulmonologii:

Dr n. med. Marta Kumor

Pulmonolog, specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych.