Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Poradnia chorób zakaźnych

W Centrum Medycznym Medicum lekarz chorób zakaźnych diagnozuje oraz leczy choroby wywołane przez bakterie, grzyby, wirusy czy pasożyty. Wśród problemów, w których pomaga specjalista, znajdują się m.in. zakażenia bakteryjne, zakażenia wirusowe, w tym zakażenia HIV wraz z ich profolaktyką (patrz: PrEP) oraz HBV, HCV czy choroby pasożytnicze.

W naszej klinice zajmujemy się leczeniem chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych, do których zaliczane są m.in. borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. 

Borelioza jest chorobą, którą wywołują bakterie – Borrelia burgdorferi, przenoszone przez kleszcze. Wśród charakterystycznych objawów boreliozy znajdują się: rumień wędrujący w miejscu ukąszenia; naciek limfocytarny – wyglądem przypominający odcisk, lecz pojawiający się w innych miejscach niż odciski; objawy podobne do grypy (np. osłabienie, bóle stawowo- mięśniowe). Nieleczona choroba może prowadzić do powikłań ze strony układu nerwowego (tzw. neuroborelioza). Różne etapy rozwoju choroby mogą być również związane z objawami psychopatologicznymi, jak: depresja; encefalopatia, z którą związane są zmiany osobowości czy zaburzenia funkcji poznawczych; zespół chronicznego zmęczenia. 

Tak naprawdę jednak, po ugryzieniu kleszcza znacznie częściej u Pacjentów występują fobie przed tą chorobą. Nasz specjalista zajmuje się zarówno diagnostyką (potwierdzenie/wykluczenie boreliozy) jak i leczeniem tego schorzenia, opartym na międzynarodowych wytycznych. Leczenie prowadzone jest w sposób zindywidualizowany, dostosowany do Pacjenta i jego wyników laboratoryjnych oraz stadium choroby.

Poradnia chorób zakaźnych

Nasi specjaliści:

dr Joanna Puła

Specjalista chorób zakaźnych oraz  profilaktyki przedekspozycyjnej PrEP HIV i poekspozycyjnej PEP.