Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – międzynarodowym centrum szkoleniowym w zakresie mało-inwazyjnych technik endoprotezoplastyki stawów z wykorzystaniem nawigacji komputerowej.

Specjalizuje się w leczeniu schorzeń stawu biodrowego i kolanowego, w szczególności w małoinwazyjnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego w technice bezpośredniego dostępu przedniego MIS DAA, małoinwazyjnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz w artroskopii stawu kolanowego. W swojej praktyce wykorzystuję nowoczesne metody leczenia regeneracyjnego z użyciem m.in. osocza bogatopłytkowego i komórek macierzystych.

Uczestnik polskich i zagranicznych szkoleń oraz kongresów związanych z dziedziną ortopedii i traumatologii, oraz chirurgii stawu kolanowego (Niemcy, Włochy, Austria, USA). Autor licznych publikacji naukowych.

ZABIEGI