Pulmonolog

Pulmonologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Pulmonolog, zwany inaczej pneumologiem, jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych (interny) lub pulmonologii. W ramach diagnozy schorzeń układu oddechowego, zajmuje się rozpoznawaniem choroby i zlecaniem odpowiednich kuracji leczniczych. Przekazuje również zalecenia dotyczące prawidłowej profilaktyki chorób układu oddechowego.

Pulmonologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Pulmonolog, zwany inaczej pneumologiem, jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych (interny) lub pulmonologii. W ramach diagnozy schorzeń układu oddechowego, zajmuje się rozpoznawaniem choroby i zlecaniem odpowiednich kuracji leczniczych. Przekazuje również zalecenia dotyczące prawidłowej profilaktyki chorób układu oddechowego.

Wskazania wizyty u pulmonologa:

 • zaburzenia oddychania
 • szybkie męczenie się, nawet przy niewielkim wysiłku
 • świszczący oddech, duszności, przewlekły kaszel, ból i wrażenie ucisku w klatce piersiowej
 • krwioplucie
 • nawracające schorzenia dróg oddechowych
 • urazy płuc powstałe w wyniku obrażeń klatki piersiowej
 • pojawienie się płynu w jamie opłucnej
 • podejrzenia choroby zawodowej płuc
 • do pulmonologa powinny udać się również osoby palące oraz przebywające w otoczeniu palaczyNa podstawie zebranego wywiadu lekarskiego, pulmonolog może skierować pacjenta na badania, m.in.:

 • spirometrię
 • testy skórne
 • testy wziewne prowokacyjne
 • bronchoskopię
 • badanie surowicy krwi w kierunku pomiaru poziomu przeciwciał swoistych


Przebieg leczenia pulmonologicznego uzależniony jest od indywidualnej diagnozy postawionej na podstawie analizy wyników badań. Specjalista może m.in.: wydać skierowanie na zabieg chirurgiczny; wykonać zabieg odbarczający; usunąć ciała obce z płuc, oskrzeli czy tchawicy; skierować pacjenta do sanatorium.


Pulmonolog zajmuje się leczeniem m.in.:

 • astmy oskrzelowej
 • odmy opłucnowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuv (POChP)
 • zapalenia i rozstrzelenia oskrzeli
 • zapalenia płuc
 • pylicy płuc
 • mukowiscydozy
 • gruźlicy
 • raka płuc
 • sarkoidozy