EMG Zespół Cieśni Nadgarstka

Elektromiografia (EMG) to badanie wykorzystywane w celu rozpoznania chorób mięśni i nerwów obwodowych. Pozwala ono dokładnie określić umiejscowienie zmian chorobowych w mięśniach oraz umożliwia ocenę szybkości zachodzących zmian. Dzięki temu badaniu, wykonywanemu za pomocą elektromiografu, możliwe jest zdiagnozowanie czynności elektrycznej mięśni.
Badanie EMG jest jedyną w pełni wiarygodną metodą diagnostyczną zespołu cieśni nadgarstka, który wywoływany jest poprzez ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Urazowi towarzyszą najczęściej: mrowienie w nadgarstku i okolicy kciuka, palca wskazującego i środkowego, dolegliwości bólowe, zaniki mięśni kłębu kciuka, osłabienie chwytu, problemy z zaciskaniem ręki w pięść, wypadanie przedmiotów trzymanych w dłoni.

W Centrum Medycznym Medicum badanie EMG wykonujemy przede wszystkim przy użyciu elektrod powierzchniowych, wykorzystujemy również elektrody igłowe. Badaniu przewodnictwa poddawane są rutynowo dwa nerwy – pośrodkowy oraz łokciowy, celem różnicowania między mononeuropatią a polineuropatią.

Badanie pozwala otrzymać dokładny obraz uszkodzeń ręki, które mogą wystąpić na poziomie nadgarstka, łokcia, splotu barkowego i kręgosłupa.