EMG Splot barkowy

Splot ramienny (splot barkowy) to grupa pięciu głównych nerwów rdzeniowych, które przebiegają przez rdzeń kręgowy oraz przewodzą impulsy do mięśni kończyny górnej (szyi, barku, ramienia, łokcia, nadgarstka, dłoni i palców oraz do niektórych mięśni tułowia).

Uszkodzenie splotu ramiennego może nastąpić m.in. w wyniku urazu mechanicznego, w czasie akcji porodowej bądź na skutek wypadku komunikacyjnego oraz w innych sytuacji wywołujących uraz splotu.
Objawy towarzyszące uszkodzeniu nerwów splotu barkowego to m.in.: wiotka ręka, pozbawienie kontroli mięśni ramienia, dłoni i nadgarstka, brak czucia ramienia lub samej dłoni.

W przypadku uszkodzeń splotu barkowego, najczęściej wykonywane jest specjalistyczne badanie EMG, które pozwala dokładnie określić stan nerwów krótkich i długich kończyny górnej.

Jest to jedno z najbardziej rozległych badań EMG, obejmuje kilka nerwów długich (pośrodkowy, łokciowy oraz promieniowy) oraz krótkich (pachowy, nadłopatkowy oraz mięśniowo-skórny). Celem różnicowania, rutynowo badane są dwa nerwy, np. działanie nerwu łokciowego porównywane jest z działaniem nerwu pośrodkowego.