EMG Nerw łokciowy

W CM Medicum przeprowadzamy specjalistyczne badanie EMG (elektromiografię) nerwu łokciowego, które pozwala dokładnie ocenić stopień ubytku przewodzenia włókien nerwu oraz określić jego poziom. Badanie wykonywane jest m.in. w przypadku klinicznego podejrzenia neuropatii nerwu łokciowego.

Uszkodzenie nerwu łokciowego występuje najczęściej w odcinku przebiegu nerwu przez okolicę stawu łokciowego. Jest to tzw zespół kanału nerwu łokciowego, choroby należącej do grupy neuropatii uciskowych. Objawami choroby są m.in.: osłabienie i zanik mięśni kłębiku, częste parastezje palców IV i V ręki, których nasilenie pojawia się przede wszystkim przy zginaniu ręki w stawie łokciowym.

Nerw łokciowy bywa również uszkodzony na wysokości nadgarstka, w tzw. kanale Guyona, najczęściej w wyniku wystąpienia ganglionów, urazów lub wad anatomicznych.

Badanie EMG nerwu łokciowego na wysokości rowka nerwu łokciowego pozwala stwierdzić m.in.:

  • zwolnienie szybkości przewodzenia
  • obecności bloku przewodzenia
  • nieprawidłowy kierunek przemieszczania się odpowiedzi mięśniowej z nerwu łokciowego, przy prawidłowym przewodzeniu zarówno powyżej, jak i poniżej badanego fragmentu


Badanie EMG nerwu łokciowego pozwala również na określenie diagnozy prognostycznej, np. w przypadku gdy dostrzegalna jest obecność bloku przewodzenia bądź zwolnienie szybkości przewodzenia, co rokuje bardziej pozytywnie niż przy wykazaniu aksonalnego charakteru uszkodzenia.