Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Echo serca

Echo serca, nazywane badaniem USG serca jest nieinwazyjną metodą badania serca, która wykorzystuje zjawisko echa ultradźwięków (USG). Polega na precyzyjnym zapisie przepływu krwi w jamach serca i okolicznych naczyniach krwionośnych. Dzięki temu badaniu, możliwa jest ocena anatomicznych struktur serca i ich funkcji, grubości ścian oraz wielkości jam serca.

Echo serca pozwala ocenić zmienną prędkość przepływu krwi w przedsionkach i komorach serca. Badanie służy również ocenie obecności płynu, np. krwi, w worku osierdziowym. Dzięki USG serca możliwa jest również ocena frakcji wyrzutowej serca.

Echo serca wykonujemy w przypadku m.in.:

 • podejrzeń wad serca;
 • schorzeń zastawek serca;
 • diagnostyce bólu w klatce piersiowej;
 • różnicowania szmerów serca;
 • kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych;
 • nadciśnienia tętniczego;
 • choroby niedokrwiennej serca;
 • różnych innych chorób układu krążenia;
 • zapalenia wsierdzia;
 • zapalenia oraz przerostu mięśnia sercowego;
 • zaburzeń rytmu serca;
 • kardiomiopatii;
 • w celu oceny kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca.

Badanie jest bezbolesne, pacjent nie musi się do niego przygotowywać. Podczas wizyty lekarz przeprowadza krótki wywiad dotyczący dolegliwości pacjenta. W trakcie USG serca, specjalista pod kątem morfologicznym oraz funkcjonalnym, bada mięsień serca: jego budowę, wymiary oraz funkcję hemodynamiczną.

echo serca

W Centrum Medycznym Medicum badanie Echo serca wykonują:

dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

Internista, kardiolog. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii.