Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Echo serca

Echo serca, nazywane badaniem USG serca jest nieinwazyjną metodą badania serca, która wykorzystuje zjawisko echa ultradźwięków (USG). Polega na precyzyjnym zapisie przepływu krwi w jamach serca i okolicznych naczyniach krwionośnych. Dzięki temu badaniu, możliwa jest ocena anatomicznych struktur serca i ich funkcji, grubości ścian oraz wielkości jam serca.

Echo serca pozwala ocenić zmienną prędkość przepływu krwi w przedsionkach i komorach serca. Badanie służy również ocenie obecności płynu, np. krwi, w worku osierdziowym. Dzięki USG serca możliwa jest również ocena frakcji wyrzutowej serca.

Echo serca wykonujemy w przypadku m.in.:

 • podejrzeń wad serca;
 • schorzeń zastawek serca;
 • diagnostyce bólu w klatce piersiowej;
 • różnicowania szmerów serca;
 • kwalifikacji do zabiegów kardiochirurgicznych;
 • nadciśnienia tętniczego;
 • choroby niedokrwiennej serca;
 • różnych innych chorób układu krążenia;
 • zapalenia wsierdzia;
 • zapalenia oraz przerostu mięśnia sercowego;
 • zaburzeń rytmu serca;
 • kardiomiopatii;
 • w celu oceny kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca.

Badanie jest bezbolesne, pacjent nie musi się do niego przygotowywać. Podczas wizyty lekarz przeprowadza krótki wywiad dotyczący dolegliwości pacjenta. W trakcie USG serca, specjalista pod kątem morfologicznym oraz funkcjonalnym, bada mięsień serca: jego budowę, wymiary oraz funkcję hemodynamiczną.

echo serca

W Centrum Medycznym Medicum badanie Echo serca wykonują:

dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

Internista, kardiolog. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii.