Dr n.med. Marta Kumor | Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Pulmonolog, specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych.

Dr Kumor zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania w czasie snu. Od wielu lat ocenia badania polisomnograficzne oraz poligraficzne służące rozpoznaniu obturacyjnego bezdechu sennego, oraz wdraża leczenie za pomocą CPAP (ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych).

Absolwentka studiów medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Obroniła doktorat z zakresu nauk medycznych pt. Wpływ leczenia za pomocą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu.

Autor i współautor wielu doniesień zjazdowych, artykułów naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy, oraz studentów.

Członek towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc;
 • European Respiratory Society.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:

 • Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii SPCSK w Warszawie;
 • Poradni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu SPCSK w Warszawie;
 • Enelmed Centrum Medycznym Galeria Północna
 • Poradni Pulmonologicznej ZOZ Wola- Śródmieście;
 • Poradni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Centrum Zdrowia Wola Śródmieście.

Zakres diagnostyki i leczenia:

 • OBS (obturacyjny bezdech senny);
 • Astma;
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc);
 • przewlekły kaszel;
 • guzki płuc;
 • śródmiąższowe choroby płuc/ włóknienie płuc;
 • rozstrzenie płuc;
 • gruźlica i mykobakteriozy płucne;
 • infekcje dróg oddechowych.

ZABIEGI