Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurg dziecięcy. Dr n. med. Magdalena Kwiatkowska zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ortopedycznych u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chorób stawu biodrowego i stóp. Wykonuje również zabiegi operacyjne w tym zakresie.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskała również tytuł doktora nauk medycznych. W 2007 roku uzyskała nostryfikację dyplomu lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych. Kształcenie specjalizacyjne odbywała m.in. w Our Lady of Lourdes Hospital (Royal College of Irish Surgeons) w Irlandii, Ponseti Institute, University Hospital w Iowa ( Stany Zjednoczone), od 2012 roku związana z Kliniką Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku.

Członek towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomii Klinicznej
 • Polskiego Stowarzyszenia Medycznego
 • Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Polskiego Towarzystwa Anatomii Klinicznej
 • Polskiego Towarzystwa Telemedycyny
 • Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Autorka licznych publikacji naukowych, aktywny uczestnik polskich oraz międzynarodowych konferencji (m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), m.in. z zakresu ortopedii, dziecięcej chirurgii ortopedycznej czy anatomii klinicznej.

Zakres diagnostyki oraz leczenia, m.in:

 • USG bioderek; choroby stawu biodrowego – rozwojowa dysplazja stawu biodrowego – choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, leczenie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w przebiegu MPD
 • stopa końsko-szpotawa – diagnostyka i leczenie sposobem Ponsetiego
 • zaburzenia osiowych kończyn dolnych (koślawość, szpotawość, nierówność kończyn dolnych)
 • skolioza (diagnostyka, leczenie i koordynacja leczenia operacyjnego)
 • stopy płasko-koślawe
 • stopy wydrążone
 • martwice jałowe wieku rozwojowego u dzieci, w tym choroba Osgood-Schlattera, choroba Hagglunda
 • wady postawy (diagnostyka i zalecenia rehabilitacyjne)
 • choroby przeciążeniowe, związane m.in. z wyczynowym uprawianiem sportu
 • ocena chodu
 • wady stóp w przebiegu MMC
 • stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego typu AFO, KAFO, ortez odwodzących typu

TUBINGEN oraz szyn Dennis-Brown lub Mitchell.

ZABIEGI