Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Dr Bartosz Pachuta

Bartosz Pachuta

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Chirurg dziecięcy oraz chirurg onkolog w trakcie specjalizacji. Jest absolwentem Lubelskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 2002 roku, z wynikiem bardzo dobrym. Od początku drogi zawodowej związany jest z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Szkolenie specjalizacyjne z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu odbywał pod kierunkiem śp. prof. Andrzeja Góreckiego, w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus, w Warszawie. Specjalizację zakończył w roku 2012. Następnie rozpoczął kolejną specjalizację, tym razem z Chirurgii Onkologicznej, którą odbywa w macierzystej Klinice IMiD w Warszawie.

Doktor Pachuta ma 7-letnie doświadczenie w pracy lekarza ostrego dyżuru urazowego oraz 11-letni staż pracy z młodymi pacjentami onkologicznymi. Kompetencje zawodowe zdobywał pracując jako:

  • Asystent Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie
  • Asystent, a następnie starszy asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci IMiDz w Warszawie
  • Członek zespołu ostrego dyżuru Oddziału Chirurgii Urazowej Szpitala Praskiego w Warszawie
  • Członek zespołu ostrego dyżuru Kliniki Ortopedii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
  • Członek zespołu ostrego dyżuru Carolina Medical Center
  • Ortopeda w Poradni Ortopedycznej SZPZLO Warszawa-Bródno
  • Ortopeda w Poradni Ortopedycznej Lux Med.

Dr Bartosz Pachuta specjalizuje się w leczeniu operacyjnym zmian nowotworowych i nowotworopodobnych narządu ruchu. W szczególności ze wskazaniem na rozległe rekonstrukcje z zastosowaniem endoprotez poresekcyjnych, w tym rosnących. Przewód doktorski prowadzony w Instytucie Matki i Dziecka pt. „Wieloaspektowa analiza wyników endoprotezoplastyki poresekcyjnej dystalnego końca kości udowej u dzieci i młodzieży z pierwotnymi nowotworami kości” jest elementem pracy klinicznej i stanowi próbę podsumowania działalności operacyjnej.