Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

rejestracja@cmmedicum.pl

kontakt e-mail

Dr hab. n. med. Andrzej Kotela

ikona doktor

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończył również studia doktoranckie rozprawą pt. Ocena przydatności systemu pozycjonowania implantów Signature™ w endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego. Doktor Kotela kończy specjalizację z ortopedii.

Jego główny obszar zainteresowań zawodowych związany jest z leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i biodrowego, endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego oraz leczeniem urazów narządu ruchu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w:

  • Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
  • Klinice Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie;
  • Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    oraz jako wykładowca na uczelniach, m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.