Centrum Medyczne Medicum Warszawa

(22) 487 53 83

kontakt telefoniczny
Centrum Medyczne Medicum Warszawa

Dr hab. n. med. Andrzej Kotela

ikona doktor

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończył również studia doktoranckie rozprawą pt. Ocena przydatności systemu pozycjonowania implantów Signature™ w endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego. Doktor Kotela kończy specjalizację z ortopedii.

Jego główny obszar zainteresowań zawodowych związany jest z leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i biodrowego, endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego oraz leczeniem urazów narządu ruchu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w:

  • Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
  • Klinice Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie;
  • Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    oraz jako wykładowca na uczelniach, m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.